кипелов косово поле аккорды

кипелов косово поле аккорды

Туры в Англию и Францию

ПАКТ ЗА КОСОВО       Пријатели и сите луѓе со добра волја!       Можеме да го видиме криминалот што се случува врз српскиот народ. Кршејќи ги сите норми на владеење на правото, меѓународната заедница ги поддржува албанските терористи и заедно со нив одзема дел од српската суверена територија, света земја која има централен дел во српската историја - Косово.       Секое мислење за ова прашање различно од она на Западот, е компетно игнорирано од медиумите за масовно информирање. Русија - единствена земја, која може да ја поддржи Србија и да влијае на ситуацијата - молчи.       Концептите за хуманост и вистина се ставени под знак прашалник. Ако делот од Србија - Косово се оддели и биде официјално признато од сите земји, најопасниот нехуман преседан ќе се случи. Овој преседан ќе ја зацврсти силата и насилството над вистината, правото и чесноста. После ваков настан во светската историја, тешко ќе биде, ако не и невозможно, да си покажеме себе си и еден на друг, дека ние сме луѓе, а не волци.       Сега како никогаш е важно да се покаже, дека постои поинакво јавно мислење доста различно од она на Западот. Важно е да се покаже, дека постојат сили на малку добра волја, која нема да го поддржи беззаконието кое се случува. Исто така дека овие сили се во состојба да влијаат и да направат притисок на владите, од чија волја и активности зависи судбината на Косово.             Ние сме цврсто убедени:             1. Косово е интегрален дел на Србија.       2. Албанците, како луѓе кои прават масовен геноцид над Србите и другите луѓе во Косово, немаат право на сопствена територија Косово.       3. Државите кои учествуваа во агресијата против Сојузна Република Југославија во 1999, треба да се обврзат да плаќаат репарации во на Србија и Црна Гора се додека штетата направена од нив комплетно не се компензира.             Ние ги повикуваме сите физички лица и организации кои го делат погорното мислење да ги здружат напорите за реализација на овој Документ. Ако сакате да се придружите со потпишување, ве молиме испратете го писмото до адреса       kosovopole@mail.ru. kosovopole@mail.ru tun.